Translate

Sunday, 6 March 2016

MAME BONSAI - INTRODUCTION

Mini bonsai introduction. If you are interested in mini bonsai, how to do them and care, visit this website:
http://iwai.mbonsai.com/
Unfortunately, in Japanese but we ha Google Translate : -)

Mini bonsai wprowadzenie. Jeśli jesteś zainteresowany mini bonsai, tym jak je zrobić i pielęgnować, odwiedź tę stronę:
http://iwai.mbonsai.com/
Niestety po japońsku ale od czego jest Tłumacz Google :-)


Mini bonsai Dokumentacja dla początkujących "Tell me mini bonsai ".


https://m.youtube.com/watch?v=pIskny_bxxQ